Dobrodošli u uslugu europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi je vlastita izjava o financijskom stanju, kapacitetima i prikladnosti poduzeća za postupak javne nabave. Dostupna je na svim jezicima EU-a i upotrebljava se kao preliminarni dokaz ispunjavanja svih preduvjeta za postupke javne nabave diljem EU-a. Zahvaljujući toj izjavi, ponuditelji više ne moraju podnijeti potpunu dokaznu dokumentaciju i različite obrasce upotrijebljene u prethodnim postupcima javne nabave u EU-u, što je znatno pojednostavnjenje pristupa mogućnostima za prekogranične postupke javne nabave. Od listopada 2018. europska jedinstvena dokumentacija o nabavi podnosi se isključivo u elektroničkom obliku.

Europska komisija kupcima, ponuditeljima i ostalim zainteresiranim stranama pruža besplatnu internetsku uslugu za ispunjavanje europske jedinstvene dokumentacije o nabavi elektroničkim putem. Ponuditelji mogu ispuniti internetski obrazac, ispisati ga i zatim poslati kupcu zajedno sa svojom ponudom. Ako se postupak provodi elektroničkim alatima, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi može se izvesti, spremiti i podnijeti elektroničkim putem. Sve dok su podaci u njoj točni, ponuditelji se mogu ponovno koristiti europskom jedinstvenom dokumentacijom o nabavi iz prethodnog postupka javne nabave. Ponuditelje se može isključiti iz postupka nabave ili ih se može kazneno goniti ako su podaci u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o javnoj nabavi lažno prikazani, prikriveni ili ne mogu biti potkrijepljeni popratnom dokumentacijom.

Tko ste vi?

Što želite učiniti?

Što želite učiniti?

Učitajte dokument

Učitajte dokumente

Gdje je sjedište vašeg javnog naručitelja?

Gdje je sjedište vašeg poduzeća?

Posljednje ažuriranje: 2024-06-24 10:23